informacje o przystanku dla niewidomych

Aplikacja, która na żądanie pasażera wygłasza zapowiedź głosową odośnie aktualnego przystanku oraz celu. Źródłem sygnału mogł być dowolny telefon z nadajnikiem bluetooth 4.0

narzędzia oraz technologie